Tanrı: Evrende var olan herşeyin yaratıcısı olduğuna ve tekliğine inanılan yuce varlık.

Mucize: Mucize, insan aklının olculerini aşan, doğa yasalarının dışına cıkın, duşunce ilkelerinde değil de, dini inanca dayanan bir oluştur.

Vahiy: Peygamberlere gelen ilahi ilham anlamına gelir. İlahi bir nitelik taşıyan ana duşunce, vahiy yoluyla peygamberlere bildirilir.

Peygamber: Peygamber, her dinde Tanrı’nın buyruğnu insanlara bildiren elcidir.

İman: Dinin ortaya koyduğu doğrulara inanmaya denir.

İbadet: Tanrının buyruklarını yerine getirmeye ibadet adı verilir.

Yuce: İncanca olculeri aşan, sınırlanamayan, onunde eğinilen ustun varlık anlamına gelir.

Kutsal: Din acısından saygıya değer olan, Tanrı ya da peygamberler tarafından kutsanmış olandır.