[B][SIZE="2"][COLOR="Black"]Bizim toplumumuz, tarihten bu yana inanclı bir toplum olma ozelliğini surekli korumuş, hatta bu konuda “izleyici” konumundan ziyade “izlenen” konumunda olmayı tercih etmiş, pek cok alanda onderlik etmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Bağdat’ı fethedip halifeliği İstanbul’a taşımasından sonra toplumumuz, fiilen ve resmen İslam dunyasının başı olmuş, Turklukle İslamiyet, Hıristiyan ve diğer dine inanların gozunde aynı anlam ifade etmeye başlamıştır.

İslam dininin teşviki ve bu coğrafyada yaşayan insanların İslam dinine gonulden bağlanmasıyla, asker