Geri git   Sevgi ve Aşk Forumları Sevgi.Name.Tr > Felsefe Psikoloji ve Metafizik > İlahi Aşk

İlahi Aşk Gerçek aşk olan İlahi Aşk adına paylaşımlar yapabileceginiz kategori.

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 07-19-2011, 09:21 PM   #1
RakipsiZ
ÖzLeM
 
RakipsiZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Nerden: antalya/alanya
Mesajlar: 2.045
Tecrübe Puanı: 0 RakipsiZ İyi
Post Salavatin Manasi nedir ?

Evet, salâvatin mânâsi rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duasi olan
salâvat ise, o rahmeten li'l-Âlemînin vüsulüne vesiledir. Öyle ise, sen salâvati kendine, o
rahmeten li'l-Âlemîne vesile yap ve o zâti da rahmet-i Rahmân'a vesile ittihaz et. umum
ümmetin, rahmeten li'l-Âlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakkinda, hadsiz bir kesretle,
rahmet mânâsiyla salâvat getirmeleri, rahmet ne kadar kiymettar bir hediye-i Ilâhiye ve
ne kadar genis bir dairesi oldugunu parlak bir surette ispat eder.

Elhasil: Hazine-i rahmetin en kiymettar pirlantasi ve kapicisi zât-i Ahmediye Aleyhissalâtü
Vesselâm oldugu gibi, en birinci anahtari dahi Bismillâhirrahmânirrahîm'dir. Ve en kolay bir
anahtari da salâvattir.

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ اَسْرَارِ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ » صَلِّ وَسَلَّمْ عَلٰى مَنْ اَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ كَمَا يَلِيقُ بِرَحْمَتِكَ وَبِحُرْمَتِهِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَارْحَمْناَ
رَحْمَةً تُغْنِيناَ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ مِنْ خَلْقِكَ اٰمِينَ

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Sende Salavat Ekle.. (Manalarinida yazarsak daha anlamli olur ins.)

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede ma fi ilmillâhi salaten daimeten bidevâmi mülkillâhi. Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi biadedi ilmike ve biadedi ma’lumâtike.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sellim ve eczihi annâ hayrel cezâi.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve sellim

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedidâni vestakbelel fergadâni ve bellig ruhahü ve ervâha ehli beytihi, Minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesirâ.

Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühu , Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehu.

Allâhümme salli alâ ruhi Muhammedin fil ervâh, ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd, ve salli alâ kabrin Muhammedin fil kubur.


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlaki cevâdil imân, fi meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzil cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.

Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihi ümmühâtil mü'minine ve zürriyyetihi ve ehli beytihi kemâ salleyte alâ Ibrâhime inneke hamidün mecid.

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil ümmiyyi.


Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resulike ve salli alel mü'minine vel mü'minâti vel müslimine vel müslimât.


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh, Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbegi en yusalle aleyh, Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh, Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.


Okunusu:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ salleyte alâ âl-i ibrahim ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ bârekte alâ âl-i Ibrahim, inneke hamidun mecid.

Anlami:

Allâh'im! Ibrahim'in âline rahmet ettigin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Allâh'im! Ibrahim'in âline hayir ve bereket lutfettigin gibi Muhammed'e ve âline de hayir ve bereket ihsân et. Süphesiz Sen Övülmeye lâyik ve yücesin.


Okunusu:

Innallahe ve melâiketehu yusallune âlennebiy ya eyyühelleziyne âmenu, sallu aleyhi ve sellimu tesliyma.


Anlami:


Muhakkak ki Allah ve melekleri, nebisine çok salat ederler.. Ey imân edenler, siz de O'na salat edip layikiyle selam verin..


Okunusu:

Cezallâhu anna seyyidenâ Muhammeden ma huve ehluh
Anlami:

Allah'im Efendimiz Muhammed'e lâyik oldugu Sekilde ihsanda bulun bizim tarafimizdan, biz onu degerlendirmekten âciziz..


Okunusu:


Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni; Allahümme salli alâ men huve imamul enbiyâi vel mürseliyn; Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü'miniyn.

Anlami:

Bütün ruhlarin, melâikenin ve varolanlarin mihrabi olan o yüce ruha salat eyle Allah'im; bütün Nebilerin ve Rasullerin imami olan o zâta salât eyle Allah'im; Allah'in kulu bütün Cennet ehlinin Önderi olan zâta salât eyle Allah'im..

Okunusu:

Allahümme salli alâ seyyidina Muhamedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Rasulâllah.

Anlami:

Allah'im Efendim Muhammed'e ve O'nun ehline salât eyle… Çok sikintim var, bana yardim et yâ Rasulallâh..

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve kema yeligu bikemalih.Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sýfat.Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uðlika vel hatimi lima sebeka ven nasýrýl hakki bil hakký vel hadi ila sýratikel müstekýymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm.


Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeýne ve en taðfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.


Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahý vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme eblið ruha seyyidina muhammedin minni tehýyyeten selaten ve selema.Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ðayetel ihtisasý ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ðafele an zikrihil ðafilun.Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre ðaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma’lümin lek.

Cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh.Allahümme salli ala seyyidina Muhammediv ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemiil ehvali vel afaat. Ve takdilena biha cemi’al hacat. Ve tutahhiruna biha min cemiis seyyiat. Ve terfeuna biha aledderacat. Ve tübelliðuna biha eksal’ðayat, min cemiylhayrati fil hayati ve badel memat. Hasbünallahi ve nimel vekil, Hasbünallahi ve nimel vekil, Hasbünallahü ve nimel vekil, nimel mevla ve nimen nasir.

Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti


Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe'a derecetehül ulyâ ve âtihî sü'lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ.Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsati kelâminâ, Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbegî en yusalle aleyh, ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeði en yusalle aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.
Okunuþu:

Ýnnallahe ve melâiketehu yusallûne âlennebîy ya eyyühelleziyne âmenû, sallu aleyhi ve sellimu tesliyma.

Anlamý:

Muhakkak ki Allah ve melekleri, nebîsine çok salat ederler… Ey imân edenler, siz de O’na salat edip layýkiyle selam verin…

Raâmuz' dan alinmistir, s.438: "Bir adam daima, abdest aldiktan sonra "Innâ enzelnâhü fi lelyletil Kadr..." sûresini 3 defa okumalidir. Birinci okudugunda siddiklarla, ikinci okudugunda sehitlerle ve üçüncü okudugunda da Peygamberlerle hasrolunur."

Okunuþu:

Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni; Allahümme salli alâ men huve imamul enbiyâi vel mürseliyn; Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü’miniyn.

Anlamý:

Bütün rûhlarýn, melâikenin ve varolanlarýn mihrabý olan o yüce rûha salat eyle Allah’ým; bütün Nebilerin ve Rasûllerin imamý olan o zâta salât eyle Allah’ým; Allahýn kulu bütün Cennet ehlinin önderi olan zâta salât eyle Allah’ým…
Okunuþu:

Allahümme salli alâ seyyidina Muhamedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Rasûlâllah.

Anlamý:

Allah’ým Efendim Muhammed’e ve O’nun ehline salât eyle… Çok sýkýntým var, bana yardým et yâ Rasûlallâh…
Okunuþu:

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrârike, ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imamý hazretike ve týrazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tariyki þeriâtikel mütelezzizi bitevhidike insani aynil vücûdi ves sebebi fiy külli mevcûdin ayni â’yâni halkýkel mütekaddimi min nuri zýyâike; salâten tedûmu bidevamike ve tebkâ bibekâike, lâ münteha lehâ dûne ilmike, salâten turdýyke ve turdiyhi ve terda biha anna yâ Rabbel âlemiyn.
Okunuþu:

Allahümme rabbe hazihid da’vetit tâmmeti, ves salâtil kâimeti, âti Muhammedanil vesiylete vel faziylete ved derecater refiy’ate veb’ashu makamen mahmuda, elleziy veattehu inneke lâ tuhliful miy’ad…

"Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühu, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehu.""Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
Ve Rabbel beledil harâm,
Ve Rabbel mes'aril harâm,
Bikülli âyetin enzeltehâ fi sehr-i Ramazan,
Bellig ruha seyyidinâ Muhammedin, Minni tahiyyeten ve selâmen."Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim"Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike seyün,
Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike sey'ün,
Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike sey'ün.


Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahim, velmelâiketil mukarrabin, vennebiyyin vessiddikin vessühedâi vessâlihin.


Alâ seyyidinâ Muhammed Ibn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselin ve Imâmil müttekin ve Resul-i Rabbil âlemin
Essâhidil besiriddâi ileyke bi iznike essirâcil münir ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihi ridvânullâhi aleyhim ecmain.


"Allâhümmec'al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re'fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürseline ve imâmil müttekin ve kâidil gurril muhaccelin ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resulike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resulirrahmeti.
Allâhümmebashü makâmen Mahmudan yagbituhu bihil evvelune vel âhirune.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhime inneke hamidün mecid.


__________________

RakipsiZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz aktif değil dir.

Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
LAL nedir? _SaHrA_ Aşk Sözlüğü 10 07-29-2010 05:26 PM
Yek Nedir ? Réh-i Sévda Aşk Sözlüğü 0 03-19-2010 12:47 PM
aşk nedir... Aberna_lı Aşk'a Dair 13 08-30-2009 11:41 PM
Php Nedir? Kaptan PHP 2 03-31-2009 10:21 AM
Bayragimizin Derin Manasi... İsyanlı Sükut Türkiyem 0 06-10-2008 02:42 PM


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 12:50 PM .


Hoş Geldiniz.
Sevgi Forumları

Sevgi Forumları haziran ayıyla 8. yaşını doldurup 9. yılına girecek. Sizler ile nice yıllar geçirmek dileğindeyiz. Yeni sevgi forumları tüm sevgi dostlarına hayırlı olsun.


Forumun Sahipleri
_SaHrA_
Murathan
_ LaL _
KaRa KıSs
Binnur
mavi_düş
@SeNa
PasHa
MisseM
eCimMm

O z a N
isyanlı sükut
_AyAz_
~YakAmoZ~
semosh
Pejmurde
bushra
<<ReaList
büşra29
zeynp


Sevdiklerinizi Mutlu Edin

İstanbul'da tüm semtlere istediğiniz tarih ve saatlerde çiçek siparişi verebilmek için şimdi Bostancı Çiçek hizmetinden yararlan.»  Konu Başlıkları


 » Forum Giriş
 
 »
 Kendinizi Tanıtın

 » Aşk

 » Aktiviteler

 
» Felsefe Psikoloji

 » Özel Bölümler

 
» Şimdi Tatil Zamanı

   (Sevgi Foruma Özel)

 
   
»  Kuşadası Otelleri
     »  Kapadokya Otelleri
     »  Marmaris Otelleri
     »  Alanya Otelleri
     »  Side Otelleri (Yeni)
     »  Fethiye Otelleri
     »  Bodrum Otelleri
     »  Yalova Otelleri
     »  Kemer Otelleri

 
» Müzik ve Sanat


 
» Arıyorum


 
» Kültür Sanat


 
» Eğlence

 » Yönetim


Sevgi.Name.Tr
Sevgi ve Aşk Forumları


Haber Tatil


Sevgi forumlarında kullanıcılar için özel kategoriler var bunlar VIP, Yazar, Bayanlar ve Baylar olarak şu an için 4 tanedir. Bu gruplar hakkında bilgi almak için buradan bakabilir ve başvuru yapabilirsiniz.


Sizler için Seçtiğimiz ve Ziyaret Etmenizi İstediğimiz Kendi Alanlarının En Kaliteli Web Siteleri
Okuyun : 2011 tatil dönemi geliyor tatile gitmeden önce mutlaka
Tatilde Tatil sitesine göz atın.
Tatil.name.tr - Ukaşh - Otogaz - Tatil Panosu - Otel Forum
Sohbet24.Org - Sohbet - Tatil Oyun - Mavihayat.Net - Aşk Şiirleri - Haber Tatil

Sevgi.Name.Tr Sevgi ve Ask Forumlari.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

Sevgi Forumları ayrılık acısı yaşayanlara ve seni seviyorum diyebilenlere özel bir forumdur.
Forum seçkin bir üye kadrosuna sahiptir lütfen 16 yaşın altında ve gayet duygusuz biriyseniz üye olmayınız.
Sevgi.name.tr ilk sevgi temelli forum olmasından dolayı kendi tarzını koruyacaktır. Kesinlikle çöp çatan sitesi değildir.